top of page

מטרתו של התוכנית היא לחזק את הקשר של הילד לעצמו, לחזק את היכולת להתרכז בנושאים נלמדים.

החיות קשורות ליסודות - ים, יבשה ואוויר. ולכל חיה יש התנהגות סטריאוטיפית. ילד מרגיש את החיה בחושיו: היא רואה אתה, היא ממשש אותה (עבודה עם בובות). כאשר הדמות של חיה נתפסת דרך החושים, ילד מפנים אותה ומרגיש יותר חזק והדימוי העמצי שלו עולה.

 

​אריה

.קטע "אריה" מאת סן סנס.

האריה מופיע ביצירה המוסיקלית זו בהופעה של כוח, אנרגיה, יכולת כוון, הליכה ושאגה. ההצגה של האריה נחרתת בזיכרון של כל מטופל, כל ילד  באופן עמוק ביותר. האריה מעביר את ההרגשה: "גם אתה יכול, גם אתה חזק, גם אתה מלך!" וזה מעלה את הביטחון העצמי. ציפור

ציפור מייצגת חופש ותנועה ללא גבולות. ציפורים חסרות ומאושרות, אך גם להם יש חוקי תעופה ומנוחה. הילד שנכנס לדמות של ציפור משתחרר מלחצים פנימיים המפריעים לו..התוכנית חיות ומוסיקה

bottom of page